Odpoczynek na Kowalikach
KWL_008
8[9]

Jezioro Kowaliki.