Odpoczynek na Kowalikach
KWL_007
7[9]

Jezioro Kowaliki.