Odpoczynek na Kowalikach
KWL_009
9[9]

Pola pomiędzy wsiami Wyskoki i Domaradzyn.