Odpoczynek na Kowalikach
KWL_006
6[9]

Widok z szałasu na jezioro.