Wzdłuż Mrogi i Mrożycy
MRO_007
7[11]

W miarę pokonywania dystansu, zjeżdżamy w dół do rzeki, gdzie witają nas rozlewiska i dzika przyroda.