Wzdłuż Mrogi i Mrożycy
MRO_006
6[11]

Początek trasy wzdłuż rzeki Mrożycy wiedzie wysokim brzegiem doliny.