Odpoczynek na Kowalikach
KWL_002
2[9]

Leśna droga za Domaradzynem prowadzi przez piaskowe wydmy wyłaniające się spod sosnowego lasu.