Odpoczynek na Kowalikach
KWL_001
1[9]

Zarośnięty stawik przed wjazdem do Rezerwatu Zabrzeźnia.