Wzdłuż Mrogi i Mrożycy
MRO_011
11[11]

Widok z mostu na utworzony na Mrożycy zbiornik Piła.