Wzdłuż Mrogi i Mrożycy
MRO_004
4[11]

Wzdłuż rzeki Mrogi biegnie ścieżka, ktora zaprowadzi nas do mostku.